Yukarı Çık
Bildirimler
Şu anda, yeni bir bildirim mevcut değil!

Yeni bildirim olduğu zaman tam olarak burada karşına çıkacak.

10 dakika okunma süresi

0 yorum

3

Oylat Kaplıcaları

admin

2 ay önce

Bursa-Eskişehir karayolu üzerinde ve Bursa’ya 63 km, İnegöl’e 27 km uzaklıkta, ormanlık ve yüksek bir tepenin eteğindedir. Bulunduğu yer, denizden 840 m. yüksektir. Kaplıca, iki tarafı vadilerle çevrili bir yamaç üzerine kurulmuştur. Sırtını dayadığı dağ silsilesi, Uludağ’ın etekleridir. Kaplıcanın bulunduğu yer geniş bir teras biçimindedir. On binlerce yıldan bu yana suların getirdiği tonlarca kireçli birleşikler çökerek bu düzlüğü oluşturmuştur.

Oylat Kaplıcaları, yalnız kaplıca açısından değil, güzel dağ havası ve ormanlık bir yörede bulunmasıyla da, görülmeye ve dinlenmeye yararlı bir yurt köşesidir. Suyun de­bisi dakikada 3000 litredir. Radyoaktivite suların bol olması nedeniyle yüksektir. Bu de­ğerler, yüzlerce metre uzağa gider. Kaplıcanın bulunduğu ormanın dağ havası geniş bir alanda radyoaktivite dolar. Böylece, kaplıcada yalnız banyo esnasında değil, banyo dı­şında da kaplıca suyundan fayda sağlanır. Bir doğa harikası olan Oylat, Uludağ etekleri­nin bir sıcak su cennetidir.

Suyunun 40 derece sıcaklıkta olması nedeniyle, soğutulmadan banyo yapılması olanağı vardır. Su verimi dakikada 3 bin litre olduğundan, radon gazının fazlalığı noktasında bir avantajdır. Bu gazlar, etrafa yayılarak, solunum yoluyla vücuda geçer. Oylat kaplıcası bol sulu bir kaplıcadır. Üç aslan ağzından büyük havuza dökülür. Kurnalarında musluk yoktur. Devamlı akar.

“Arsenikli, sülfatlı, karbonatlı” bir sudur. İçmeye elverişlidir. Modern havuzları vardır. Romatizma, nevralji ve kadın hastalıkları, idrar yolları rahatsızlıklarında içmek suretiyle büyük fayda sağlar. Çeşitli konaklama tesisleri ve satış üniteleriyle yıl boyunca hizmet sunar.

TARİHÇESİ: Tarihi geçmişi Romalılar dönemine kadar uzar. Kesin tarihi bilinmese de, Romalılara kadar uzanan Oy­lat Kaplıcası’nın tarihçesi, kaplıca ve yakınındaki Saadet köyünde bulu­nan tarihî eserler, Roma’yı yansıtan sarnıç ve hamamlara sahiptir. Çevre köylerde, dilden dile dolaşan efsane de Bizanslıları işaret etmektedir.

Bir Oylat Efsanesi: Söylenceye göre, Bizans Tekfuru’nun sevgili kızı hastalanır. Yakinen ilgi gösteren dönemin hekimleri, bütün çabalarına karşın, kızın hastalığına bir çare bulamazlar. Hastalık uzun sürer. Tekfur, kızının artan sancılarına tahammül edemez. Yeni çareler arar. Hekimler, son bir tedavi şansı denemek üzere, hastanın ılıcaya gönderilmesini önerirler. Kızın artık son günlerini yaşadığına inanırlar. “Öl-yat” deyip, kızı ılıcaya bırakırlar. Çaresiz bir derde yakalandığını bilen kız, yeni bir hayata başlar ve her gün ılıca suları ile yıkanır. Günler böylece sürüp gider. Kız günden güne sağlığına kavuşur ve babasının sarayına döner… “ÖL-YAT” kaplıcası da zamanla bir şifa kaynağı olarak tanınır. Günümüzdeki şifalı su, yine o sudur. Ancak, zamanla ismi halk arasında “Oylat” olarak söylenir.

SUYUN ÖZELLİKLERİ: Kaplıca suyu, madenli sulardan olup esas kimyasal karakteri, hidrokarbonatlı ve arsenikli olmaktadır. Kalsiyum katyon miktarı çok yüksek (119.6 mg/l) olduğundan tam bir derosiyansiyonu sağlayacak oranda radyoaktivite mevcut bulunmaktadır. Banyo edilerek ve içilerek, her türlü vücut ağrılarına ve mide hastalıklarına kar­şı kullanılmaktadır.

Suyun kimyasal analiz sonuçlarına göre, potasyum, sodyum, kalsi­yum, magnezyum, demir ve alüminyum anyonları ile klorür, nitrat, hidrofosfat, hidroarsenat, sülfat ve hidrokarbonat iyonları taşımaktadır. Az miktarda krom da içermektedir.

Suyun pH değeri 7.3, sıcaklığı 40.5°C, debisi 55 l/sn ve radyoaktivi­tesi 10 eman’dır. Kaplıca suyu; oligometalik, hipertermal, radyoaktif, az kalsiyum sülfatlı suların tüm özelliklerine sahiptir. Bölgenin iklimi, kap­lıca yerinin güzelliği ve suların bolluğu, bu kaplıcanın değerini artırmak­tadır. Bu durum ayrıca, endikasyonları (şifalı yönünü) genişletmekte, sıhhi ve turistik değerini yükseltmektedir.

ŞlFA YÖNÜ: Vücut hücrelerinin faaliyetlerini kamçılayıcı, denkleştirici ve iç ifrazlarını artırıcı tesiri dolayısıyla ruhen ve bedenen yorgun kimselerde 3-4 hafta süreyle yapılan tedaviden sonra kişiyi eski enerji ve zindeliğine kavuşturur.

Radyoaktif özellikteki kaplıca suyunun faydalı olduğu hastalık ve sağlık sorunları aşağıda verilmiştir:

 • Muhtelif nevralji-sinir ağrılarını durdurur.
 • Nefritler (sinir iltihabı),
 • Siyatik (bacak ana sinir iltihabı),
 • Parastezik (sinir uyuşukluğu),
 • Interkostal nevralji (karıncalanmaktan müterafık kaburga sinir ağ­rıları) ve
 • Oksipital-nevraljileri (alt kafa sinir ağrıları) iyileştirir. Kalsiyum sülfatlı ve radyoaktif olan suyu bilhassa sedatif (uyuşturucu) ve analjezik (ağ­rı giderici) tesirleri ile bu gibi hastalıklarda tesirlidir. Muhtelif nevraljilerde (ağrılı sinir hastalıklarında), gerekirse günde üç defa ve her defasında ya­rımşar saatlik banyolar yapılmalıdır.
 • Çocuk felci,
 • Sekel halinde hemipleji (katılaşmış yani spastizisde kazanmış felç) durumları,
 • Polinefritli (bütün veya birçok sinirleri iltihaplı olan) hastalar,
 • Kırık sekelleri (kırık yerlerinin katılaşıp eskiyerek, deforme olmuş hali),
 • Travmatik paraplejiler (belden aşağı her iki bacağın felç hali),
 • Mafsal ankilozları (mafsalların hareketinin muhtelif sebeplerle tam veya yarı kaybolması hali) gibi hastalar, Oylat Kaphcası’ndan çok faydalanırlar.
 • Hemiplejiler (eski felçliler) günde bir defa banyo içinde masaj ve hareket tedavisi yapmak, ayrıca su dışında da masaj ve hareket tedavisi ve faal eksersizlere devamı lazımdır.
 • Polinefrit (kısmi veya birçok sinir iltihapları olan hastalar),
 • Muhtelif sinir yaralanmaları,
 • Nöro-hormonal regülatörü (sinir sisteminin vücut dengesini ve ça­lışmasını temin için tesiri ile iç salgıların idaresi), kaplıca suyundaki radyo­aktif tesir dolayısıyla esansiyel hipertansoy (sebepsiz tansiyon yükselme­sin) da kan basıncı düşer, düşük tansiyonlarda ise aksine non Tnale doğru bir yükselme görülür. Oylat Kaplıcası’nın bu husustaki tesiri aşikârdır.
 • Sürmenaj (beyin yorgunluğu),
 • Nevrasteni (sinir zafiyeti)-zayıflaması gibi rahatsızlıklarda, günde 1 defa 20 dakikalık banyo kâfidir. Günün diğer zamanını istirahat ve or­man içinde gezintilerle geçirmek tavsiye edilmektedir. Kaplıca suyunun vücut hücrelerinin faaliyetini kamçılayıcı genişletici ve iç ifrazlarını artı­rıcı tesiri dolayısı ile ruhen ve bedenen yorgun kimseler Oylat’ta 3-4 haf­talık bir tedaviden sonra eski enerji zindeliklerini kazanır.
 • Endometrik,
 • Salpenjik,
 • Hipooveri ve
 • Kısırlık gibi kadın hastalıklarında yararlıdır. Ancak, iltihaplı olan hastalar, iltihaplı yeri kuruttuktan sonra faydalanmalıdır.
 • Artrozlar (yaşlılıkta iltihaplı olmayan mafsal bozuklukları-kireçlenme vd.)
 • Romatizma lokalizasyonu (romatizmalı bölgeler)
 • Periartritler (mafsal ve civan iltihaplı durumlar),
 • Selülitler (deri altındaki bağ dokusunun yaygın iltihapları),
 • Romatoid artritler (romatizma! mafsal iltihapları),

Bölgenin sık çam, kayın ve kestane ağaçları ile örtülü olmasından dolayı özellikle “Nevrosteni ve dimağ yorgunluğu” için de tavsiye edilir. Ayrıca halk arasında göz suyunun göz hastalıklarına, sıvı suyunun ise ağrılı sızılı hastalıklara iyi geldiği söylenmektedir. Sıvı suyu su sıcaklığı 39 °C, pH değeri 7,18’dir.

Spondilo arthritis ankilopeetika (bel kemiği mafsallarının deforme olmuş-kamburlaşrmş müzmin iltihaplı durumu), Sekel safhasındaki bouillaud romatizmaları (ateşle ortaya çıkan romatizmal iltihapların etkisiyle zamanla mafsalların deforme olması), Gut (vücudun el-ayak gibi uç kısımlarında şiddetli ağrılarla ortaya çıkan metabolizma hastalığı). Gut, banyo kürü ile birlikte içme kürü de yapılmalıdır.

Ayrıca, kaplıca suyu, idrar yolu iltihaplarında küçük taş ve kum dü­şürmelerinde faydalıdır. İçme suretiyle, böbrek çalışmaları düzelir. Yal­nız, taş ve kumun cinsinin önemi vardır. Urat ve oksalat taş ve kumunda faydalı olmasına karşılık suyun terkibinin hafif kalevi olması dolayısıyla fosfat taşlarında çok ihtiyatlı olunmalıdır. Doktor ve laboratuvar muaye­nelerinden sonra kaplıca tedavisine geçilmelidir. Bazen egzama çeşitle­rinde de banyo ve içmesinden yararlanılır.

Oylat otellerine yaklaşık 3 km. uzakta “Gözsuyu” adı verilen ve kendi kendine derelere doğru akıp giden bir kaynak suyunun da göz hastalıklarına iyi geldiği söylenir. Göz suyu, kaplıcaya yakın bir yerde yolun altındadır. Göz suyu su sıcaklığı 10 °C, pH 3,04, radon 44 eman’dır. Göz suyu; sülfat, hidrojen, iyot, demirli su ihtiva eder. Göz suyunun bileşiminde iyon az olmasına karşın radyoaktiviteleri yüksektir.

MEVCUT TESİSLERİ: Oylat Kaplıcaları İşletmesi Turizm A.Ş. 1946 yı­lında kurulmuştur. 60 yıllık süreyle, yap-işlet-devret şeklinde 11 ortak ta­rafından kurulmuş olup 2 adet tesisi vardır. Büyük Otel’de, 95 oda, 210 yatak; ikinci otelde (Lem Otel) 63 oda ve 198 yatak mevcuttur. Her iki otelde, kaplıca havuzları, özel banyo kabinleri, sauna, jakuzili kaplıca havuzları bulunmaktadır. Günün 24 saati ve yıl boyunca odalara kaplıca suyu verilmektedir.


Oylat’ta Çağlayan Otel’de toplam 127 oda kapasitesi mevcuttur. Aşiyan Otel ise toplam 51 oda ile yarım pansiyon hizmet vermektedir. Aşiyan Apart Otel ise 18’i suit, 53’ü double olmak üzere 71 oda ile hizmet vermektedir. Orman Otel ise toplam 29 odadan müteşekkildir.

OYLAT’A NASIL GİDİLİR?
Bursa Doğu Garajı’ndan kalkan İnegöl araçları ve İnegöl’den Oylat’a da (Hilmiye) minibüslerle sağlanmaktadır. Kendi hususi aracınız ile ulaşım sağlamak için aşağıdaki haritayı kullanabilirsiniz.

OYLAT’TA GEZİLECEK YERLER
Oylat Mağarası: Hilmiye Mahallesi ile Oylat Kaplıcaları arasında yer alan bu Oylat Mağarasının uzunluğu 750 metredir. Hilmiye mahallesinin 1 km. güneyindedir. Mağara bolca sarkıt, sütun, dikit, perde damlataşları ile damlataş havuzlarından oluşmaktadır. Oylat Mağarası önünde sıcaklık 29°C, nem % 47, girişte sıcaklık 19°C, nem %55, dar galeride 17°C, nem %78, çöküntü salonlarında 14°C, nem %90 olarak ölçülmüştür.
Oylat Şelalesi: Hilmiye Mahallesi ile Saadet Mahalleleri arasında yer alan Oylat Şelalesine, kaplıcanın bulunduğu alandan 3 km patika yol yardımıyla ulaşabilirsiniz.

KAYNAKLAR: 1- Fevziye Koç, Türkiye Kaplıcaları, Bilge Kültür Sanat Yayınevi ; 2- Mehmet Şimşek, Şifalı Sulara Yolculuk, İnkılap Kitabevi

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorumu sen yapmak ister misin?