Yukarı Çık
Bildirimler
Şu anda, yeni bir bildirim mevcut değil!

Yeni bildirim olduğu zaman tam olarak burada karşına çıkacak.

9 dakika okunma süresi

0 yorum

3

Gazlıgöl Kaplıcaları

admin

2 ay önce

Gazlıgöl kaplıcaları; Afyon’un kuzeyinde ve il merkezine 21 km mesafede bulunan Hamam köyündedir. Hamam köyü, 1045 m yük­sekliktedir. Kaplıca Afyon-İhsaniye yolu üzerindedir. Ulaşımın kolay sağ­lanabildiği kaplıcaya, karayolu ve demiryolu ile ulaşım mümkündür.

Gazlıgöl Kaplıcasının çok eski tarihten beri işletildiği saptanmıştır. Gazlıgöl Kaplıcalarında halen dört hamam faaliyettedir. Bunların en eskisi, adından da anlaşıldığı üzere Eskihamam’dır. Roma dönemi görünümlü yapısı vardır. Günde 39 ton su verimli olan bu su, 47 derece sıcaklıktadır. Yüksek radyoaktivitelidir. Çok büyük rağbet görür. Kaplıcanın suyu, 1.30 metre derinliğinde bir havuzda toplanır.

İçme olarak, ağrılı midelere, karaciğer, safra kesesi, mesane yolları böbrek taşları düşürülmesinde üstün etkileriyle şifa sağlar. Kalbin çalışması ve damar sertliğinin giderilmesinde görülen faydaları yanında, ayrıca tansiyon düşürücü nitelikleriyle de ünlüdür.

Yenihamam, 45-46 derece sıcaklıktadır. Hamama gelen sular, 30 metre yakından kaynar. Son yıllarda, Afyon Belediyesi’nin biri erkekler, diğeri de kadınlar için yaptırdığı modern iki hamam ise, bu suların niteliğindeki yeni kaynaklardan oluşuyor. Bu iki banyo binası da, modem kaplıca tasarımına uygun olarak yapılmıştır. Toplam 225 yataklı Gazlıgöl Kaplıcası, içme olarak kullanıldığı gibi, banyo olarak da her çeşit romatizma, nevralji, böbrek ve safra kesesinin düşürülmesinde, bağırsak spazmlarının tedavisinde etki sağlayan bir şifa hamamıdır.

TARİHÇESİ: M.Ö. 3.000 yıllarından günümüze kadar geçen 5.000 yıldır yerleşim merkezliği yapmaktadır. Gazlıgöl kaplıcası; M.Ö. 7 ve 6. yüzyıllarda Frigler zamanında Frigya Sahwazis (Şifalı Frigya) ismini al­mıştır. Suyun şifası, Kral Midas’ın cilt hastalığına yakalanan kızının vü­cudunda çıkan çıbanların iyileşmesi ile anlaşılmıştır. Kral Midas’ın yaptırdığı hamam sonucu, o günden günümüze kadar Gazlıgöl kaplıcaları hastalara şifa dağıtmaktadır.

Gazlıgöl Kaplıcası’nın, dillerde dolaşan bir de söylencesi var. Söylenceye göre, Frikya Kralı Midas’ın güzeller güzeli kızı hastalanır. Hastalığına bir çare bulunamayan kız, kendini dağlara atar. Vücudunda çıkan yaraların kokusundan vahşi hayvanlar bile ürküp kaçar. Günlerden bir gün, sıcak bir su kenarına gelir. Bu su ile yıkadığı vücudun­daki yaralar, kısa zamanda şifa bulup iyileşir. Kızı gözetleyen Kral Midas’ın adamları, durumu, kendisine bildirirler. Kral, kızının iyileştiğine çok sevinir ve hemen sıcak suyun başında bazı tesisler yaptırır.

Gazlıgöl’de, hamamlarda kullanılan suların dışında, ayrıca sızıntı olarak birçok yerden sıcak su kaynar. Uyuzpınarı, adı verilen kaynak, bir kaya çatlağından 44 dere­ce sıcaklıkta çıkar. Günlük verimi 30 ton kadardır. Çobanpınarı, hamamlarla istasyon arasında, kayalardan kaynar. Sıcaklığı 39 derecedir. Günlük verimi 25 ton civarında­dır.

SUYUN ÖZELLİKLERİ: Gazlıgöl Kaplıcası, fazla miktarda serbest asit karbonik ihtiva eden saf kalevi kay­naklar grubundandır. Bu niteliği nedeniyle, kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde banyo şeklinde kullanılan en ideal bir su olarak kabul edilir. Avrupa’da Bilin, Vichy (Vişi) kaynaklarında daha az serbest karbondioksit bulunduğu halde, Gazlıgöl Kaplıcaların­da bu miktar daha fazla olarak saptanmıştır. Bu niteliği nedeniyle Gazlıgöl suları, dünyada rakipsiz ve tektir.

Kaplıca suyunun sıcaklığı 64°C, pH değeri 6.9, radyoaktivitesi 0.2- 0.29 eman arasındadır. Suyun debisi 2 l/sn’dir. 39 ton/gün su verimi var­dır. Kaplıcanın suyu, 1.30 m derinlikteki bir havuzda toplanır.

ŞİFA YÖNÜ: Gazlıgöl kaplıcalarından içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır.

Genel olarak aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği saptanmıştır:

 • Kireçlenme,
 • Romatizmal hastalıklar,
 • Kalp ve dolaşım sistemi sendromları hastalıkları adı altında;

-Karaciğer,
-Safra kesesi,
-Mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları,

 • Nevralji,
 • Nefrit,
 • Artroz,
 • Seboreik deri hastalıkları ve
 • Kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir.
 • Yüksek radyoaktivitelidir.
 • Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde banyo şeklinde kullanı­lan ender su olarak kabul edilir.
 • Şifası, tansiyon düşürücü niteliği ile de ünlüdür.
 • Cilt hastalıkları ve
 • Kemik hastalıkları için de bir şifa kaynağıdır.

Kaplıca suyunun kükürtlü olmasının sağladığı faydalar:

 • Romatizmada,
 • Bel ve sırt ağrılarında,
 • Kırık-çıkık sonrası tedavilerinde,
 • Kireçlenme ve
 • Kadın hastalıklarında yararlanılır.

Cilt suyu ise, cilt hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

İçme tedavisinin sağladığı faydalar: Roma devrinden kalma en es­ki tarihî bir hamam olup içinde şifalı içme maden suyu kaynağı vardır. Uzmanlar Afyonkarahisar Madensuyu ile, komşu olan Gazlıgöl Kaplıca sularının nitelik açısından hemen hemen aynı olduğu sonucuna varmışlardır. Ancak, şifa etkisi bakımından sıcak suyu içmenin, daha yararlı olduğunu önermişlerdir. Sinir hastalıklarındaki başarısı oldukça yüksektir.

Uygulama, kürler şeklinde yapılır. Suyun yapısında bulunan kar­bondioksitin, Periferik dolaşımı genişletici ve kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir.

 • Ağrılı ve spazmlı böbrek hastalıkları,
 • Mide rahatsızlıkları,
 • Karaciğer rahatsızlıkları,
 • Safra yolları ve bağırsağın spastik ağrıları,
 • Ağrılı mide rahatsızlıkları,
 • Safra kesesi ile karaciğer hastalıklarına ve böbrek taşı düşürmeye önemli etkileri vardır.

Ilık içildiğinde sağladığı faydalar:

 • Ağrılı ve spazmlı mide rahatsızlıklarına,
 • Karaciğer,
 • Safra yolları ve
 • Bağırsağın spastik ağrılarına tavsiye edilmektedir.

Solunum yoluyla sağladığı faydalar:

 • Kalbin çalışma kapasitesine, ritmine etki eder.
 • Kalbin atım hacmine etki eder.
 • Koroner damarları genişletici ve
 • Arteriyel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi;
 • Solunum yollarını rahatlatıcı etkilerde bulunur.
 • Metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisiyle özel­likle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyetini hızlandırırken, içme kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların ça­lışmasını düzenlemektedir.

BÜYÜK HAVUZ: Traverten taş kaplı havuzlu hamamdır. Yeni ha­mam, 45°C’dir. Hamamın suyu 30 m kadar mesafeden gelir. Afyon Bele­diyesi tarafından modern 2 adet hamam yaptırılmıştır. Hamamlardan biri erkeklere diğeri de kadınlara hizmet vermektedir. Bu hamamların suyu, yeni kaynaklardan temin edilmektedir. Suyun özelliği, Gazlıgöl kaplıca suyu niteliğindedir.

Total masaj:

 • Vücudun tamamına uygulanır.
 • Kan ve lenf akımını hızlandırır.
 • Kas spazmlarını çözer ve sakinleştirir.

Lokal masaj:

 • Vücudun hasta bölgesine uygulanır. Bölgesel olarak kan ve lenf akımını artırarak ödemi çözer, ağrıyı giderir.

Selülit masajı:

 • Selüloitli bölgeye uygulanır.
 • Kan ve lenf dolaşımını artırarak bölgedeki yağ yakımmı fazlalaştı­rır ve vücudun forma girmesini sağlar.

CİLT HAMAMI: Cilt hastalıklarına fayda sağlayan hamam havuzdur. Gazlıgöl kaplıcası, maden suyuyla meşhurdur. İçme olarak kullanıldığın­da sağladığı faydalar aşağıda verilmiştir:

 • Böbrek ve safra kesesi taş ve kumlarını dökmeye,
 • Mide rahatsızlıklarına,
 • İdrar yolları iltihaplarına fayda sağlamaktadır. Afyon Kızılay Ma­den Suyu buradan çıkarılmaktadır.

MEVCUT TESİSLERİ: Gazlıgöl kaplıcası, toplam 225 yataklıdır. Ha­len, 5 adet umumi havuzlu hamamı, 4 adet havuzlu dubleks villa, 16 adet çift odalı küvet tipi banyolu üniteler bulunmaktadır. Umumi hamamlar­dan biri, tarihî ve şifalı içme suyu, diğeri de cilt hamamı olarak adlandı­rılır ve özel kaynak suyu bulunan hamamlardır. Her iki hamamda da hem kaynak suyu, hem de sondaj suyu mevcuttur. Diğer üç hamamda ise sondaj suyu ve içmek için şifalı su bulunmaktadır. Kaplıcada, çok sa­yıda kooperatif ve özel şahısların çalıştırdığı tesisler vardır.
Not: SSK, Emekli Sandığı, Bağkur ve özel sigortalı şevkli hastalar da kabul edilmektedir.

AFYON GAZLIGÖL KAPLICALARINA NASIL GİDİLİR?

Kaplıca Afyon-İhsaniye yolu üzerindedir. Ulaşımın kolay sağ­lanabildiği kaplıcaya, karayolu ve demiryolu ile ulaşım mümkündür. Gazlıgöl, Afyon şehirlerarası otobüs terminaline 22 km uzaklıktadır. Gün içerisinde belirli saatlerde otogardan Gazlıgöl’e araçlar hareket ediyor. Kendi hususi aracı ile ulaşım sağlamak isteyenler aşağıdaki haritayı kullanabilir.

GAZLIGÖL KAPLICASI ve YAKINLARINDA GEZİLECEK YERLER

– Döğer Kervansarayı
– Emre Gölü ve Emre Tekkesi
– Frig Vadisi
– Avdalas Kalesi

KAYNAKLAR: 1-Fevziye Koç, Türkiye Kaplıcaları, Bilge Kültür Sanat Yayınevi; 2-Mehmet Şimşek, Şifalı Sulara Yolculuk, Inkilap Yayınları

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorumu sen yapmak ister misin?